Solliciteren bij de Partij voor de Dieren banner

Stranka za životinje (PvdD) je prva politička stranka na svijetu koja u središte ne stavlja kratkoročne interese čovjeka, već cijelu planetu i sve njezine stanovnike. Mi smo dio globalnog i rastućeg pokreta koji se zalaže za interese životinja, prirode i okoliša, u politici i javnoj upravi. Da bi ojačali ovaj međunarodni pokret, PvdD je krajem 2012. osnovala Animal Politics Foundation (Fondacija za politiku za životinje).

 

Naša predsjednica stranke, Marianne Thieme:

“Tradicionalne stranke su u stvari samo bave sa jednom temom, naime čovjekom sa zapada i njegovim novcem. Stranke za životinje imaju širu viziju. One u središte ne stavljaju kratkoročne interese čovjeka, već cijelu planetu i sve njezine stanovnike.”

Stranke za životinje diljem svijeta

...

Stranka za životinje, s aktivnim narodnim predstavnicima

Stranka za životinje, bez aktivnih narodnih predstavnika