Solliciteren bij de Partij voor de Dieren banner

2002

Stranka za životinje je osnovana 2002. godine. U to vrijeme, tema dobrobiti životinja skoro nije imala nikakvu ulogu u politici. Ekonomski interesi su uvijek bili važniji od interesa životinja. Organizacije za zaštitu životinja tu situaciju nisu uspjeli stvarno promijeniti. Politički angažman za dobrobit i prava životinja je bio nula, i tadašnje političke  stranke te teme nisu dovoljno dovele do izražaja.

Marianne Thieme (naša sadašnja čelnica stranke), Lieke Keller (direktor naše stranke) i Ton Dekker (bivši član odbora) su zato 2002. godine osnovali Stranku za životinje, stranka čija glavna tema je bila dobrobit i prava životinja. Cilj toga je bio da se postigne prava promjena. Stranka za životinje se bila rodila, malo prije nacionalnih izbora u siječnju 2003. godine.

Ova nova stranka u početku je dočekana s velikom dozom kritike i ismijavanja. Bilo je pitanja kao što su ova: Što želite? Jeste li stvarno politička stranka koja isključivo zastupa interese životinja? No, bilo je i mnogo pozitivnih reakcija. Primili smo brojne e-mailove od ljudi (iz zemlje i inozemstva), koji su napokon vidili tračak nade da se postigne više poštovanja i humanog postupanja prema životinjama.

2003

Na veliko iznenađenje ljudi koji su nas kritizirali, zamalo nam je uspjelo da dobijemo mjesto u nacionalnom parlamentu u 2003. Samo je dlaka falila da bi smo  odmah nakon našeg osnutka sjedili u nacionalnom parlamentu. To je bio veliki uspjeh, s obzirom na kratko vrijeme pripreme i nedostatak financijskih sredstava za organizovanje izborne kampanje

2006

plaatje1U studenom 2006. godine, bili su novi izbori jer je vlada tada bila pala. Ovaj put nam je uspjelo: Stranka za životinje je tada dobila zastupnika u parlament. I to ne samo jednog zastupnika, već čak i dva od ukupno 150 u nizozemskom saboru: Marianne Thieme i Esther Ouwehand. Nakon ovoga uspjeha, stranka se proširila sa osnovanjem svoje organizacije za mlade (PINK!) i sa svojom znanstvenom agencijom (Nicolaas G. Pierson Foundation).

2012

U 2012. stranka za životinje slavila je svoju desetu godišnjicu sa dokumentarnim filmom o povijesti stranke: “Zec u maratonu”.

2015

Stranka je izrasla u jednu od najvažnijih pokreta za životinjska prava u Nizozemskoj sa sveukupno pedeset zastupnika: dva u Donjem Domu, dva u Gornjem Domu, jedan u Europskom parlamentu, osamnaest zastupnika u deset provincija, dvanaest zastupnika u dvanaest općina i petnaest zastupnika u osam waterschapa (o.p. područja određena na temelju brana ili nasipa).

2017

Dana 15. ožujka 2017. Stranka za životinje osvojila je pet zastupničkih mjesta na izborima Donjeg doma. Time je stranka skočila sa dva na pet mjesta što je povećanje od 150 posto.