Solliciteren bij de Partij voor de Dieren banner

De Partij voor de Dieren (PvdD) is de eerste politieke partij ter wereld die niet de kortetermijnbelangen van de mens centraal stelt, maar de gehele planeet en ál haar bewoners. We maken onderdeel uit van een wereldwijde, groeiende beweging die zich inzet voor de belangen van dieren, natuur en milieu in de politiek en het openbaar bestuur. Om die internationale beweging te versterken, richtte de PvdD eind 2012 de Animal Politics Foundation op.

 

Marianne Thieme, partijleider:

“Traditionele partijen zijn in feite single issue partijen, met uitsluitend aandacht voor de westerse mens en z’n geld. Partijen voor de dieren hebben een bredere visie: zij stellen niet de kortetermijnbelangen van de mens centraal, maar de gehele planeet en ál haar bewoners.”

political parties for animals worldwide

...

Partij voor de dieren, met actieve volksvertegenwoordigers

Partij voor de dieren, zonder actieve volksvertegenwoordigers