Solliciteren bij de Partij voor de Dieren banner

De Partij voor de Dieren maakt onderdeel uit van een wereldwijde, groeiende beweging van (groepen) mensen, die zich inzetten voor de rechten van dieren, in de politiek, in het openbaar bestuur en in de samenleving. Deze beweging willen we versterken, zeker omdat onze kernthema’s dieren, natuur en milieu bij uitstek grensoverschrijdend zijn.

Eind 2012 heeft de Partij voor de Dieren daarom de Animal Politics Foundation (APF) opgericht. De projecten en activiteiten van de APF zijn erop gericht de internationale beweging te versterken, onder meer door het leggen van verbanden, het uitwisselen van kennis en het vergroten en versterken van het netwerk. Veel van de projecten en activiteiten vallen direct onder de vlag van de APF, maar ook in andere geledingen van de partij zijn we gericht op die wereldwijde beweging.

Wat wij willen
De Animal Politics Foundation wil dat de rechten van dieren wereldwijd verankerd worden in het democratisch proces. Dat doet zij vanuit een planeetbrede visie die de belangen van mens, dier, natuur en milieu in samenhang beziet.

Wat wij doen
De Animal Politics Foundation organiseert workshops en conferenties gericht op kennisuitwisseling en netwerkontwikkeling. Daarnaast maakt zij kennis over onderwerpen als campagne voeren, communicatie, partijopbouw en partijdemocratie internationaal (digitaal) beschikbaar. Ook inhoudelijke kennis wordt gedeeld, onder meer door de vertaling van publicaties van ons wetenschappelijk bureau, de Nicolaas G. Pierson Foundation.

De APF richt zich daarbij niet alleen op mensen die al politiek actief zijn, maar wil met haar activiteiten juist een groter publiek inspireren om zich in te zetten voor de rechten van dieren binnen politiek en democratie.