Solliciteren bij de Partij voor de Dieren banner

2002

De Partij voor de Dieren is opgericht in 2002. Toentertijd speelde dierenwelzijns nauwelijks een rol in de politiek. Economische belangen wonnen het altijd van de dierenbelangen. Het lukte de dierenbeschermingsorganisaties niet om dit echt te veranderen. De betrokkenheid van politici bij dierenwelzijn en dierenrechten was nihil . Zittende politieke partijen faalden erin om deze onderwerpen goed  voor het voetlicht te brengen.

In 2002 richtten Marianne Thieme (onze huidige partijleider), Lieke Keller (de directeur van ons partijbureau) en Ton Dekker (voormalig bestuurslid) samen een partij op die als hoofdthema  dierenrechten en dierenwelzijn had. Dit om echt verandering te bewerkstelligen. De Partij voor de Dieren was geboren, net voor de landelijke verkiezingen in januari 2003.

In eerste instantie werd de nieuwe partij onthaald met een behoorlijke dosis kritiek en spot. Er kwamen vragen als: Wat wil je? Ben je echt een politieke partij die exclusief opkomt voor de belangen van dieren? Maar er waren ook een heleboel positieve reacties. We ontvingen talloze e-mails van mensen (in het binnen- en buitenland) die eindelijk een glimpje hoop zagen voor het bereiken van een respectvollere en humanere omgang met dieren.

2003

Tot grote verassing van de mensen die ons bekritiseerden, lukten het ons net niet om een zetel in het nationaal parlement te bemachtigen in 2003. Het scheelde echt een haar, of we hadden net na onze oprichting in het nationaal parlement gezeten. Dat was een enorme prestatie, mede gezien de korte voorbereidingstijd en het gebrek aan financiële middelen om een verkiezingscampagne te organiseren.

2006

plaatje1
In november 2006 waren er nieuwe verkiezingen omdat het kabinet gevallen was. Deze keer lukte het wel: de Partij voor de Dieren werd gekozen in het parlement. En niet met 1 zetel, maar zelfs met 2 van de 150 zetels in de Nederlandse Tweede Kamer: Marianne Thieme en Esther Ouwehand.

Nadat we gekozen waren in het nationaal parlement, breidde de partij zich uit met een jongerenorganisatie (PINK!) en een wetenschappelijk bureau (de Nicolaas G. Pierson Foundation).

2012

In 2012 viert de Partij voor de Dieren  haar tienjarig jubileum met een documentaire over de geschiedenis van de partij tot dat moment: De Haas in de Marathon.

2015

De partij is uitgegroeid tot de belangrijkste dierenrechtenbeweging van Nederland met in totaal vijftig vertegenwoordigers:  twee in de Tweede Kamer, twee in de Eerste Kamer, één in het Europees Parlement, achttien vertegenwoordigers in tien Provinciale Staten, twaalf vertegenwoordigers in twaalf  gemeenteraden en vijftien vertegenwoordigers in acht waterschappen.

2017

Op 15 maart 2017 heeft de Partij voor de Dieren vijf parlementszetels bemachtigd in de landelijke Tweede Kamerverkiezingen. Daarmee is de partij van twee naar vijf zetels gegaan, een stijging van 150 procent.