Solliciteren bij de Partij voor de Dieren banner

Worldlog Marianne Thieme 12 juni 2018

  • Aanpak van de vee-industrie -
  • Geen subsidie voor stierenvechten -
  • Internationale beweging -
  • Lezing in Den Haag -
  • Meeting met zusterpartijen uit de hele wereld -
  • Nieuwe documentaire over ons voedsel -
  • Partijcongres -
  • Systeemkritiek én oplossingen -
  • Verzet tegen palmolie -

We hebben weer een prachtig partijcongres achter de rug! Op dit congres is de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in de Nederlandse gemeente Groningen vastgesteld. Senator en partijoprichter Niko Koffeman vertelde over het werk van de NGPF, het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren. Politiek moet meer gaan om de macht van het idee, in plaats van om het idee van de macht, zo liet Niko zien.

Herman Lelieveldt, politicoloog en auteur van het boek De voedselparadox, was de gastspreker op het congres. Hij vertelde hoe de politiek alle verantwoordelijkheid voor milieu-, mens- en diervriendelijk voedsel afschuift op de consument, terwijl de consument niet kan opboksen tegen de machtige monsterbedrijven. We moeten regelgeving niet gebruiken om de grootvervuilers op de been te houden, maar juist inzetten om onze planeet en al haar inwoners te beschermen.


Congres van de Partij voor de Dieren

Ik heb het congres afgesloten met een speech. Daarin kondigde ik aan dat we begin 2019 een nieuwe documentaire zullen uitbrengen over de consumptie van dierlijke producten als oorzaak van veel grote problemen, Maar ook over de oplossingen voor die problemen. In 2007 zorgde onze documentaire Meat the Truth al voor veel opschudding in de politiek en in de landbouwsector. De feiten die we in die documentaire presenteerden over de desastreuse effecten van ons landbouwsysteem op de planeet, werden toen vol ongeloof ontvangen.

Inmiddels zijn die feiten algemeen bekend en pleit zelfs een belangrijke adviesraad voor de overheid voor het aanpakken van de vee-industrie. In de nieuwe documentaire willen we laten zien dat de problemen die de vlees- en zuivelindustrie veroorzaken sinds 2007 echter niet kleiner, maar groter zijn geworden. De vee-industrielobby is een van de machtigste ter wereld en probeert nu alleen nog harder vast te houden aan het bestaande systeem. Reken maar dat wij in onze nieuwe documentaire ongemakkelijkheden niet zullen schuwen. De conclusies van die film zullen minstens zo opzienbarend zijn als die van onze vorige documentaire.


Documentaire Meat the Truth

Verandering is heel hard nodig. Die moet van onderop komen en van aanjagers zoals de Partij voor de Dieren. En die verandering hangt in de lucht. Sinds 2006 is het aantal veganisten in Engeland met 350% gestegen. Plantaardig eten is hip aan het worden. We zijn onderdeel van een grote maatschappelijke beweging die aan de winnend hand is. Een beweging met radicale systeemkritiek, maar ook een beweging die echte, duurzame oplossingen biedt. We wijzen op een nieuw overkoepelend, planeetbreed belang, dat de scheidslijnen van gender, etniciteit, geloof, seksuele voorkeur, leeftijd en klasse overstijgt.

Tussen 20 en 24 juni ontvangen we in Brussel en Den Haag delegaties van onze zusterpartijen uit de hele wereld: van Australië tot Canada. Daarnaast zullen enkele organisaties uit o.a. Marokko en Turkije aanwezig zijn. We gaan samen kijken hoe we de strijd tegen vee-industrie, veetransporten en al die andere gruwelijkheden kunnen aanpakken. Als onderdeel van deze bijeenkomst zal ik op 22 juni een lezing geven op Universiteit Leiden, Campus Den Haag. De lezing is gratis voor iedereen toegankelijk, maar er zijn nog slechts een paar kaartjes beschikbaar. Je kan ze nu nog hier reserveren. Omdat we ook internationale gasten hebben zal mijn lezing in het Engels zijn. Hopelijk zie ik je op de 22ste!

Een mooi succes van onze Europese fractie. Een meerderheid van het Europees Parlement heeft een voorstel van de Partij voor de Dieren gesteund om de landbouwregels van de Europese Unie (EU) zodanig aan te passen dat geen subsidiegeld meer bij stierenvechten terecht komt. Naar schatting komen er op dit moment jaarlijks miljoenen euro’s EU-subsidies terecht bij het fokken van vechtstieren.

Ten slotte nog een succes in het Nederlands parlement: het kabinet moet dankzij een breed gesteunde motie van de Partij voor de Dieren laten zien hoe het zich inspant tegen palmolie als brandstof. Nederland is de grootste importeur van palmolie in Europa en dat moet stoppen. De productie van palmolie gaat immers gepaard met grootschalige verwoesting van gebieden, regenwouden, veenmoerasgebieden. Voor palmolie worden een miljoen voetbalvelden per jaar aan regenwoud gekapt. Daardoor worden de orang-oetang en Sumatraanse tijger ernstig met uitsterven bedreigd. Wij gaan er alles aan doen om de import van palmolie zo snel mogelijk een halt toe te roepen.

Tot de volgende keer!

Marianne