Solliciteren bij de Partij voor de Dieren banner

Worldlog Esther Ouwehand 6 november 2018

Wegens ziekteverlof van onze partijleider Marianne Thieme, zal ik vanaf vandaag als plaatsvervangend voorzitter van onze Tweede Kamerfractie de Worldlog overnemen. Ik ben net als Marianne bijna 12 jaar actief als Tweede Kamerlid voor de Nederlandse Partij voor de Dieren en ik verheug me erop om via deze weg de interactie aan te gaan met mensen over de hele wereld die onze passie voor deze prachtige planeet en de dieren delen. Het is immers cruciaal om de grote problemen van onze tijd samen, over grenzen heen, aan te pakken.

En dat gebeurt ook. Overal ter wereld staan steeds vaker jongeren op om eigen overheden te bewegen tot klimaatactie. In landen als Verenigde Staten, Colombia en Pakistan spannen kinderen rechtszaken aan tegen hun overheden die de status quo van de gevestigde belangen in stand houden ten koste van de planeet en de jongste generaties.

Mijn hart vlamde op toen de 15-jarige Zweedse Greta Thunberg in haar eentje de Zweedse verkiezingscampagne naar haar hand zette, door een ‘schoolstaking’ voor het klimaat te beginnen bij het parlement in Stockholm. In plaats van naar school, toog ze iedere dag naar het parlementsgebouw met haar protestbord, om duidelijk te maken dat politici de klimaatmaatregelen moeten treffen die nodig zijn. Haar actie werd opgepikt door de nationale en internationale pers en zo ontketende ze een wereldwijde scholierenactie van jongeren die bij hun eigen parlementen staken voor het klimaat. Zo zette onze jongerenorganisatie PINK! al snel een eigen klimaatstaking op bij ons eigen parlement, die eveneens veel aandacht genereerde voor het klimaat en de noodzaak om te luisteren naar jongeren, in plaats van naar fossiele bedrijven en industriële landbouw.


Greta Thunberg, samen met Esther Ouwehand en jongeren van PINK! voor het Nederlandse parlement

Op vrijdag 5 oktober sloot Greta zich bij de scholierenstaking in Nederland aan, en ik was zeer vereerd om haar mee naar binnen te kunnen nemen en haar plaats te kunnen laten nemen achter het spreekgestoelte van ons parlement. De stem van de volgende generatie, die sméékt om een leefbare toekomst voor een gezonde aarde, moet immers worden gehoord. “We kunnen de wereld niet redden door volgens de regels te spelen, want juist die regels moeten we veranderen”, zegt ze – en zo is het!

Vergeet nooit dat je als individu die opstaat voor zijn idealen een grote beweging in gang kan zetten. Doordat één meisje van 15 jaar in Zweden begon, zijn er schoolstakingen voor het klimaat georganiseerd door jongeren in Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië en België. Op dit moment zijn ook de Australische jongeren aan het staken en op 30 november organiseren ze door heel Australië een massastaking, uit protest tegen het wanbeleid van hun regering. Go Team Planet!

De Nederlandse rechter gaf al deze jongeren in oktober voor de tweede keer gelijk en oordeelde: de Nederlandse staat doet veel te weinig tegen klimaatverandering en handelt daarmee onrechtmatig. Een historische overwinning voor onze planeet en -al- haar inwoners. Hét kantelmoment waar het klimaat hard, héél hard aan toe was. Hopelijk volgen nog vele uitspraken zoals deze in andere landen.

En terwijl dit gebeurt, klinkt ook de roep vanuit de wetenschap steeds indringender: stop met het fokken en doden van dieren, anders kun je het klimaat wel op je buik schrijven. Het is van levensbelang dat deze boodschap overal ter wereld serieus wordt opgepikt. Daarom heb ik onlangs – op uitnodiging van dierenrechtenadvocaat Ion Dron – Moldavië bezocht, waar ik in een volle universiteitszaal een lezing heb gegeven over de noodzaak om mededogen en duurzaamheid als uitgangspunt te nemen voor alle beleid, maar zeker in de landbouw. Het was voor het eerst dat er in Moldavië een lezing werd gegeven over dierenrechten en de belangstelling was overweldigend. Geweldig!

Moldavië heeft alles in huis voor het voedsel van de toekomst: vruchtbare bodems en een grote variatie aan gewassen, waardoor een natuurlijke weerbaarheid tegen insecten en plagen kan worden gecultiveerd. Een landbouw zonder overbemesting en landbouwgif, met volop plantaardige eiwitten voor menselijke consumptie: dat is wat Europa nodig heeft. Maar er is ook een groeiende lobby van buitenlandse bedrijven om de industriële veehouderij in Moldavië uit te breiden. Nu de Westerse vee-industrie in een crisis verkeert en mensen in het Westen steeds minder tolereren dat de industrie hun leefomgeving kapotmaakt, ziet de industrie kansen om haar vervuilende praktijken te verplaatsten naar Oost-Europa. Dat zou een ramp betekenen voor de Moldavische natuur, dieren, mens en het milieu.


Esther Ouwehand in Moldavië

Zelfs in dit armste land van Europa zijn er echter gelukkig ook moedige mensen die zich tegen deze lobby durven te verzetten. Ik had de eer om enkele van ze te spreken: van aanstormende diervriendelijke politici en lokale dierenbeschermers, tot een boer en een expert op het gebied van biologische akkerbouw. De wereld heeft deze mensen nu keihard nodig.

Als er íemand snel onder ogen moet zien dat de intensieve veehouderij de rechten van dieren schendt, en tegelijkertijd de planeet, vrede en veiligheid in gevaar brengt, zijn het de beleidsmakers binnen de Verenigde Naties wel. Als we de consumptie van dierlijke producten niet drastisch terugbrengen, zullen veel van de goede inspanningen van de VN (hongerbestrijding, aanpak klimaatverandering, bewaken van vrede en veiligheid) voor niets zijn. Toen ik eind oktober met de Nederlandse politiek-maatschappelijke delegatie een bezoek moest brengen aan het hoofdkwartier van de VN in New York, heb ik meteen de kans gegrepen om de absolute noodzaak van plantaardiger eten op de agenda te zetten. Daarbij confronteerde ik VN-beleidspersonen met het tegenstrijdige beleid van de VN: aan de ene kant stellen rapporten van VN-organen dat we onze vleesconsumptie drastisch moeten minderen, maar aan de andere kant wordt daar in het beleid van de VN niets mee gedaan. Op het VN-hoofdkwartier wordt zelfs voornamelijk vlees en zuivel geserveerd. Absurd.

Als een side-event bij mijn officiële bezoek aan de VN, vertoonde ik de baanbrekende Australische documentaire Dominion. Daarmee probeerde ik niet alleen het debat over het geweld dat dieren in de veehouderij wordt aangedaan te openen, maar ook het debat over de bedreiging die de veehouderij vormt voor vrede en veiligheid in de wereld.


Esther Ouwehand in New York

Daarnaast heb ik op de New York University een lezing gegeven over dierenrechten en de noodzaak tot politieke actie. Bij een bezoek aan Central Park samen met Amerikaanse activisten, riep ik op tot het stoppen met de paardenkoetsen in New York, waarbij de paarden onder erbarmelijke omstandigheden hun werk doen. In Amsterdam zijn dankzij de Partij voor de Dieren de paardenkoetsen binnenkort verboden.

In New York werd ik ook warm ontvangen door onze Amerikaanse zusterpartij The Humane Party. De partij leverde in 2015 voor het eerst in de wereldgeschiedenis volledig vegan kandidaten voor de presidentsverkiezingen. Op 6 november zijn er weer verkiezingen en twee leden van The Humane Party doen mee. Beide kandidaten willen meer wetenschap, compassie en sociale gelijkheid in de politiek brengen. Ze richten zich dan ook op de afschaffing van de vee-industrie. Of zoals een van de kandidaten zegt: “Je kan het niet over klimaatverandering hebben, zonder het ook over de vee-industrie te hebben.”

Ondertussen blijft ook ons eigen, rijke land zich constant schuldig maken aan dierenleed en vervuiling. Keer op keer worden structurele misstanden in de vee-industrie getoond: de dieren worden letterlijk in moordend tempo geslacht, mishandeld en aan hun lot overgelaten in bijna maandelijkse stalbranden. Milieugrenzen worden overschreden, toezicht faalt en wie zich uitspreekt wordt monddood gemaakt. Maar de gevestigde politieke partijen blijven ontkennen en hun kop in het zand steken. Dit onrecht móet stoppen.

We kunnen het tij keren door te kiezen voor een fundamentele systeemverandering: het moet plantaardiger, duurzamer, zonder gif, zonder kunstmest en zonder grootschalige uitbuiting van weerloze dieren. November staat toevallig in het teken van veganisme, dus ik zou zeggen: ga de uitdaging aan !