Solliciteren bij de Partij voor de Dieren banner

Worldlog Marianne Thieme 10 juli 2018

  • Dierproeven zijn nutteloos -
  • Eerste Nederlandse vrouw in de Tweede Kamer -
  • Emancipatie -
  • Gruwelijkheden in Nederlandse vleesindustrie -
  • Internationale beweging -
  • Klimaat-en Diervriendelijke Barbecue bij het parlement -
  • Wethouder dierenwelzijn -
  • Zomerreces -

Zoals aangekondigd in mijn vorige Worldlog, heb ik op 22 juni een internationale lezing gegeven op de Universiteit van Leiden, Campus Den Haag. De lezing was volledig uitverkocht en de zaal was vol met mensen van alle leeftijden, uit alle hoeken van de wereld: van Marokko en Turkije, tot Australië en Canada. En natuurlijk Nederland! Te gast waren ook onze zusterpartijen. Tijdens de lezing heb ik de nadruk gelegd op de belangrijke rol van onze groeiende internationale politieke beweging die de traditionele politiek op haar kop zet en een nieuw soort politiek brengt. Een die niet langer de belangen van de mens centraal stelt, maar die van de planeet en ál haar bewoners. Het gaf mij geweldig veel energie om met zoveel gelijkgestemden samen te zijn, te spreken, te luisteren en de toekomst van onze prachtige beweging verder vorm te geven.


Alle (opkomende) partijen voor de dieren samen op de foto bij de lezing in Den Haag

Vorige week was het precies 100 jaar geleden dat Suze Groeneweg als eerste Nederlandse vrouw toetrad tot de Tweede Kamer. Ze werd op 3 juli 1918 gekozen en kwam in de Tweede Kamer, te midden van 99 mannen. Ik droeg ter gelegenheid van het jubileum een jurk met de tekst ‘Wat komen jullie hier doen?’ Dat is de vraag die Groeneweg en andere vrouwen die zich inzetten voor vrouwenkiesrecht vaak kregen van de mannen in de politiek rond 1920. Met mijn jurk wilde ik aandacht vragen voor het nog altijd geringe aantal vrouwen in de volksvertegenwoordiging. De vraag ‘Wat komen jullie hier doen?’ is hiermee in 2018 nog steeds actueel. Ook krijgt onze partij regelmatig dezelfde vraag van traditionele politici.


Marianne Thieme vraagt met haar jurk aandacht voor het geringe aantal vrouwen in de politiek  

Vorige week werd door een onderzoek van Universitair Medisch centrum Utrecht en the Netherlands Heart Institute bevestigd wat de Partij voor de Dieren al lang probeert aan te kaarten: de meeste dierproeven zijn nutteloos. Ze leiden niet tot een succesvolle behandeling van zieke mensen. Bovendien worden veel proeven vanwege tijdsdruk niet goed uitgevoerd en worden proeven die al eens zijn uitgevoerd, herhaald. Daardoor moeten nog meer dieren lijden en sterven. De Partij voor de Dieren wil dat de overheid veel meer investeert in de ontwikkeling van proefdiervrije technieken en dierproeven snel uitfaseren, zodat er een einde komt aan alle dierproeven.

De mythe dat het goed gaat met dierenwelzijn in Nederland, wordt langzamerhand ook door onderzoek en undercoverbeelden ontkracht. Zo liet onderzoek van de Nederlandse nieuwszender RTL onlangs gruwelijke misstanden in de Nederlandse slachthuizen zien: varkens die gillend en hevig trappelend in een gloeiend heet waterbad verdrinken en kalveren en schapen die levend worden gevild. Toen soortgelijke gruwelijkheden aan het licht kwamen in de Belgische slachthuizen, reageerde de Nederlandse overheid en vleessector stellig dat deze misstanden in Nederlandse slachthuizen niet voor zouden komen. Zoals altijd wilden zij meteen de veehouderij in plaats van de dieren zelf in bescherming nemen.


Eendenfokkerij (Foto: Animal Rights)

Vorige week bracht de organisatie Animal Rights ook gruwelpraktijken bij de Nederlandse eendenfokkers aan het licht: dieren worden doodgetrapt en tegen de wand van de stal doodgeslagen.  Bij het inladen voor vervoer naar het slachthuis worden de eenden gekeeld en geschopt. Het leed dat weerloze eenden wordt aangedaan door de vleesindustrie is onbeschrijflijk en onacceptabel. Wij hebben daarom meteen Kamervragen gesteld. Er moet een einde komen aan de eendenfokkerijen.

De vleeslobby blijft echter op alle mogelijke wijze proberen grip te houden op de politiek. Zo was vorige week weer de jaarlijkse barbecue gehouden in een van de gebouwen van de tweede Kamer om Kamerleden en bewindslieden te fêteren op vlees en drank. De Partij voor de Dieren vindt het onacceptabel dat een dergelijke schaamteloze lobbyactiviteit in het gebouw van het parlement plaatsvindt. Een product dat zoveel dierenleed met zich meebrengt, door wetenschappers en ook het kabinet wordt aangeduid als “het meest milieubelastende onderdeel van ons voedselpakket” en dat het behalen van de klimaatdoelstellingen van Parijs in de weg staat, zou niet het uitgangspunt moeten vormen van een dergelijk evenement.


Partij voor de Dieren fractie bij de Klimaat-en Diervriendelijke Parlementaire Barbecue 

Daarom waren wij weer erg blij met de Klimaat-en Diervriendelijke Barbecue op het plein voor het Tweede Kamergebouw. Het is de positieve tegenhanger van het onverantwoorde vleesvreetfestijn. Op initiatief van stichting “Een Dier Een Vriend”  konden Kamerleden en bewindslieden kennis maken met overheerlijke vegan broodjes hamburger. Een mooie boodschap en een geweldige manier om politici en breder publiek te laten proeven dat lekker en gezellig eten ook zonder het doden van dieren kan. Ook wij hebben natuurlijk gesmuld van allerlei lekkernijen! Zoals Lofti El Hamidi, redacteur van NRC – een grote Nederlandse krant – zei: “Waarom nog vlees eten? Eigenlijk zijn daar geen argumenten meer voor.”

Ten slotte nog een mooi succes van onze Rotterdamse fractie: dankzij een motie van Partij voor de Dieren krijgt gemeente Rotterdam, de op een na grootste gemeente van Nederland, een wethouder dierenwelzijn. Een hele belangrijke stap op weg naar structureel meer aandacht voor de belangen van dieren in de gemeente!

Dit is de laatste Worldlog voor het reces. Eind augustus is zal weer een nieuwe Worldlog verschijnen.

Fijne zomer!

Marianne