Solliciteren bij de Partij voor de Dieren banner

In samenwerking met de NGPF

De kanarie in de kolenmijn

In De kanarie in de kolenmijn partijleider van de Partij voor de Dieren Marianne Thieme en financieel geograaf Ewald Engelen  waarschuwen voor de onhoudbaarheid van de huidige politieke en financiële keuzes. Net als een kanarie in een kolenmijn identificeren ze de gevaren die onze toekomst op het spel zetten. Zoals het standpunt rondom fossiele brandstoffen, wat heeft geleid tot bijna volledige uitputting van de fossiele brandstofreserves. Of het feit dat hongersnood niet het gevolg is van te weinig voedsel, maar meer van de distributie en verspilling van voedsel. En dat conflicten over water niet iets van de toekomst zijn, maar al duidelijk in het heden gebeuren.

De meerderheid van politici en wetenschappers kiest voor marginale veranderingen binnen de status quo, gefocust op meer economische groei en meer vrije handel. Ewald Engelen en Marianne Thieme pleiten voor een radicale koerswijziging. Engelen vanuit een economisch perspectief en Thieme vanuit een ecologisch standpunt. Ze zijn tot een gezamenlijke conclusie gekomen: het financiële systeem en de politieke structuur zijn door en door verrot. Tijd voor plan B!

Het e-book is in het Engels verkrijgbaar via Amazon.comAmazon.co.uk en Amazon.com.au.

Categorie:

Meat the future

De voedselproductie speelt een belangrijke rol in door mensen veroorzaakte milieuproblemen. Vooral de productie van dierlijke eiwitten heeft een buitensporige invloed op de natuurlijke hulpbronnen, zoals beschreven wordt in verschillende hoofdstukken in dit boek. Met deze publicatie willen wetenschappers ons er daarom op wijzen dat we een keuze hebben wat betreft ons eetpatroon, en dat wij allemaal invloed hebben op de toekomstige vraag naar voedsel.

De weg naar veranderingen moet geplaveid zijn met een gedragsverandering bij overheden, consumenten en de voedingsindustrie. Deze veranderingen worden in een aantal hoofdstukken beschreven. Daarnaast richt een aantal wetenschappers zich op de snelgroeiende markt van vleesvervangers en op studies over de gezondheidsvoordelen van een plantaardig voedingspatroon.

Voor dit boek hebben we toonaangevende wetenschappers gevraagd onderzoek te doen naar de invloed van de vleesindustrie op problemen die de “staat van de aarde” beïnvloeden. Dit heeft geleid tot verhelderende artikelen, met onderwerpen die variëren van de afname van biodiversiteit en de verstoring van de fosforcyclus tot veranderingen in landgebruik, en hoe deze dringende zaken samenhangen met voedselzekerheid.

Gelukkig is het milieuvernietigende pad dat we op dit moment bewandelen niet onherroepelijk, maar als we het lot van de mensheid en de planeet willen veranderen, moeten we nu handelen.

 7,50

Wissen
Categorie:

Meer!

Méér! is het kernthema van onze samenleving geworden: meer van alles en meer dan er is. In de afgelopen decennia van ongekende welvaart heeft het geloof postgevat dat de groei van onze economie niet alleen grenzeloos is, maar ook een voorwaarde voor geluk en welvaart.

De systeemcrisis die zich in 2008 aandiende als een bankencrisis is nu duidelijk een monetaire crisis. Én het is duidelijk dat we daarnaast de biodiversiteitcrisis hebben, de klimaatcrisis, de wereldvoedselcrisis en andere schaarsteproblemen die welvaart en welzijn tot in de kern bedreigen.

In Méér! bundelt Marianne Thieme wetenschappelijke inzichten die de crises van dit moment in kaart brengen en in samenhang helpen oplossen. Ze komen van onafhankelijke wetenschappers die zich zorgen maken over de toekomst van mens, dier, natuur en milieu en vanuit diverse invalshoeken pleiten voor een radicale omslag in beleidskeuzes. Allen kiezen de grenzen van de aarde als uitgangspunt voor al ons handelen. Samen schreven deze wetenschappers een leidraad voor andere, duurzame beleidskeuzes, die onontkoombaar geworden zijn door onze groei- en schuldverslaving.

 7,50

Wissen
Categorie:

Lees hier onze algemene voorwaarden.

Adres:
Animal Politics Foundation
Postbus 17622
1001 JM, Amsterdam
telefoon: 020-5203870
e-mail: info@animalpoliticsfoundation.nl
KvK-nummer: 56789076
btw-nummer: nvt