Solliciteren bij de Partij voor de Dieren banner

De Partij voor de Dieren maakt onderdeel uit van een internationale, groeiende beweging van mensen en partijen die zich inzetten voor de rechten van dieren, natuur en milieu in de politiek en het openbaar bestuur. In Nederland, Portugal, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Australië zijn al volksvertegenwoordigers van partijen voor dieren actief, in veel andere landen zijn er partijen voor dieren gevestigd of in oprichting.

...

Partij voor de dieren, met actieve volksvertegenwoordigers

Partij voor de dieren, zonder actieve volksvertegenwoordigers

Partij voor de Dieren

Nederland

De Partij voor de Dieren (PvdD) was de eerste politieke partij ter wereld die de rechten van dieren vertegenwoordigt in het parlement. De partij heeft momenteel 50 vertegenwoordigers (EU, nationaal parlement, Eerste Kamer, provincies, gemeenten, waterschappen).

Voor de Partij voor de Dieren komen niet de kortetermijnbelangen van de mens op de eerste plaats, maar de belangen van de hele aarde en al haar inwoners. Al onze werkzaamheden en besluiten hebben een wereldwijde focus, wat betekent dat we ons verzetten tegen het zieke economisch systeem dat de aarde, boeren en dieren uitbuit en leidt tot honger, klimaatverandering, waterschaarste, biodiversiteitsverlies en leed. We moeten daarom ons productie- en consumptiepatroon aanpassen, en anderen inspireren duurzame keuzes te maken.

DierAnimal

België

Animal Justice Party

Australië

De Animal Justice Party werd opgericht in 2010 en vertegenwoordigt de belangen van de dieren in parlementen overal in Australië. De partij heeft momenteel meer dan 500 leden. In maart 2015 werd de eerste vertegenwoordiger van de AJP gekozen in de Eerste Kamer van het parlement van New South Wales.

Prioriteiten van de partij zijn onder andere: een einde maken aan de export van levende dieren; een einde maken aan het doden van beschermde inheemse diersoorten zoals kangoeroes; een einde maken aan wrede “intensieve” landbouwpraktijken zoals batterijkooien en zeugenstallen; en erkennen dat positieve menselijke interactie met dieren resulteert in een sterkere, wijzere en gezondere samenleving met meer wederzijds mededogen en respect.

Animal Protection Party of Canada

Canada

Animal Protection Party of Canada is een landelijk geregistreerde politieke partij in Canada. Wij streven ernaar alle dieren en hoofdzakelijk het milieu te beschermen door middel van electorale politiek en juridische belangenbehartiging, maar ook door onderzoek, voorlichting en reddingsoperaties. Het zogenaamde “first past the post”-verkiezingssysteem in Canada, waarbij de kandidaat met de meeste stemmen in een kiesdistrict de winnaar is en alle andere stemmen verloren gaan, maakt het enorm lastig om een vertegenwoordiger van Animal Protection Party of Canada tot Lagerhuislid te laten benoemen. Daarom is het al langer dan tien jaar onze missie om politici die zich inzetten voor de bescherming van dier en milieu te belonen, en politici die dat niet doen, ter verantwoording te roepen.

Animal Party Cyprus

Cyprus

 

 • APC is erin geslaagd zich in Cyprus op de politieke kaart te zetten als serieuze politieke partij voor de belangen van dieren.
 • APC is erin geslaagd hervormingen in te voeren die de handhaving van wetgeving op het gebied van dierenwelzijn mogelijk maken.
 • APC werkt samen met de media om meer kiezers te bereiken.
 • APC wil duidelijk maken dat de partij zich niet richt op katten en honden, maar op alle levensvormen, waaronder de mens.

Tierschutzpartei

Duitsland

De Tierschutzpartei werd opgericht in 1993 en was de eerste dierenwelzijnspartij in de wereld. Wij zien mens, dier en milieu als een eenheid. Als we onze planeet willen redden, is het belangrijk dat we mensen, dieren en leefomgeving als een geheel beschouwen. Een duurzame zienswijze op de wereld is noodzakelijk. Niet “ieder voor zich”, maar “allen samen voor onze planeet”!

EOP

Finland

De Animal Justice Party van Finland, het AJP, is een politieke organisatie die als doel heeft van Finland een samenleving te maken die de rechten van alle dieren aanvaardt. Wij eisen:

 • gerechtigheid voor alle diersoorten
 • een einde aan het gebruik van dieren als productiemachines

De supporters van de Animal Justice Party van Finland zijn het zat om op verandering te moeten wachten. Het AJP is geboren uit de wil om dierenrechten onderwerp van politieke discussie en besluitneming te maken.

Parti Animaliste

France

The Parti Animaliste wants to incorporate animal rights into the French Constitution and put a stop to cockfights and hunting for pleasure. The party’s founders include lawyers, politicians and animal activists.

Partito Animalista Italiano

Italië

De “Partito Animalista Italiano” (Italiaanse Partij voor de Dieren) werd opgericht om de rechten van dieren te verdedigen en om betrokken te zijn in instituten en het parlement, zodat een nieuwe samenleving kan worden gecreëerd die dierenrechten en het milieu respecteert.

PAN

Portugal

PAN – Pessoas-Animais-Natureza vecht voor een vrije, eerlijke, betrokken en zelfbewuste samenleving en voor een nieuwe democratie op basis van participatie, ethiek, overeenstemming, respect en gelijkheid.

Deze Portugese partij streeft ernaar om de stem en politieke arm van burgerbewegingen, associaties en NGO’s te zijn, die zoeken naar een alternatieve en hernieuwde samenleving, die pogen om beleidsvoorwaarden van de staat en instituten aan te dragen en overwinnen, en het bewustzijn voor solidariteit met mens, dier en ecologie bevorderen.

PACMA

Spanje

PACMA, de Partij voor de Dieren in Spanje, die in 2003 werd opgericht, baseert haar programma op dierenwelzijn, het milieu en sociale gerechtigheid. Met een groeiende projectie en met verkiezingsresultaten, waarbij het aantal stemmen in elke verkiezing weer is verdubbeld, verwachten zij binnenkort te worden vertegenwoordigd.

Ons werk draait om wettelijke middelen tegen dierenmishandeling of wrede festivals met dieren, het indienen van beroepen tegen wetten die onrechtvaardig zijn voor dieren, bewustmakingscampagnes en demonstraties (Toro de la Vega, stierengevechten, San Fermin …), het onderzoeken en documenteren van dierenmishandelingszaken, het opstellen van rapporten en dossiers, het ontwikkelen van voorstellen voor overheden en wettelijke initiatieven, etc.

Partido ANIMAIS

Brazilië

Justice for All party

Israël

The ‘Justice for All ‘ Party , founded in June  2016, is the only Israeli party for animal welfare.The party brings together members from across the political spectrum, the common denominator of all is that the time has come to recognize the rights of animals. From its conception that all earthlings, including the animals, are meant for their own ends and not any other purpose, ‘Justice for All’ seeks to fully recognize the individual’s intrinsic value, his physical and mental needs and his full right to liberty. It follows from this that any discrimination, per se, among the living organism of country is unacceptable. In recognition of this value, and in view of the unfortunate situation of animals under human rule, the ‘Justice for All’ movement responds to the urgent imperative and calls for integration of animal rights in state, municipal, social and cultural instituions.

Since repairing the roots of the animals’ status is a completely new public arena, which has not yet been properly dealt with – not by legislation, economics, education or culture, health or otherwise – we are taking the first steps in an unpaved and bumpy way. The  ‘ Justice for All’ Party, in conjunction with all animal rights advocates in Israel and around the world, wants to begin this long journey today because the time has come.

 

Djurens parti

Zweden

De Djurens Parti werd in 2014 opgericht. Wij geloven dat het nodig is om een andere route dan de antropocentrische te nemen, omdat we afhankelijk zijn van de natuur. Door op die manier te handelen, kunnen we ecosystemen en diersoorten in stand houden en het welzijn van de mens verbeteren. De Djurens Parti wil naar voren brengen dat dieren vaak verwaarloosd worden en dat zelden rekening met hen wordt gehouden wanneer een samenleving, die van grote invloed is op hun leven, wordt opgebouwd.

De eerste versie van ons partijprogramma is gericht op ons beleid voor dieren. Wij geloven dat er een strengere wettelijke bescherming moet worden ingesteld, die de unieke waarde van elk individu met gevoel erkent, onafhankelijk van de soort, en waar compassie het leidend beginsel is. Versie twee van ons partijprogramma, die in 2016 wordt gepubliceerd, wordt uitgebreid met ons beleid op het gebied van milieu en gezondheid.

Tierpartei Schweiz

Zwitserland

Animal Welfare Party

Verenigd Koninkrijk

De AWP is opgericht in 2016 en gelooft in een betere toekomst voor mens, dier en het milieu. Ons beleid streeft naar het creëren van een samenleving die eerlijker, rechtvaardiger en duurzamer is, waarin rekening wordt gehouden met de belangen van mens, dier en het milieu. Onze belangrijkste beleidslijnen:

 • Subsidies verplaatsen van veeteelt en visserij naar plantaardige landbouw.
 • Het afbouwen van dierproeven met bindende doelen voor reductie en de juiste ondersteuning voor alternatieven.
 • Boetes verhogen voor degenen die veroordeeld zijn voor dierenmishandeling.
 • Het promoten van een gezonde, plantaardige levensstijl op scholen, bij huisartsen en op het werk.
 • Het afbouwen van landbouwpraktijken met slechte dierenwelzijnsomstandigheden.

Trees Party Taiwan

Taiwan

Hayvan Partisi

Turkije

De Hayvan Partisi is niet ontstaan om mensen van dieren te laten houden. Ons doel is om de vergeten dieren op de agenda van de mens te zetten. Wij willen niet praten over hoe lekker groenten zijn, maar willen mensen laten weten dat dieren met duizenden opeengestapeld worden in vieze schuren zonder ramen en opgepropt worden in draadkooien en metalen kratten in de huidige megastallen. Ja, de meesten van ons houden van dieren, maar dit is geen voorwaarde om u bij ons te kunnen aansluiten. Het enige waar we u aan willen herinneren is dat we allemaal op deze wereld zijn gezet en dat onze vorm van leven niet het belang of de waarde van ons bestaan moet bepalen.

The Humane Party

Verenigde Staten

De Humane Party, die in 2009 van start is gegaan, is de eerste Amerikaanse partij die zich bezighoudt met de rechten van alle dieren – niet alleen van de mensheid. Alle kandidaten, functionarissen en bestuursleden van de HP moeten veganist en politiek abolitionist zijn. De door HP voorgestelde grondwetswijzigingen zijn de volgende:

 • Wijziging op de Afschaffingswet: afschaffen van alle vormen van slavernij, met inbegrip van vlees, vis, gevogelte, melk, eieren, leer, bont, vivisectie, rodeo’s, dierenraces en alle andere op exploitatie gebaseerde industrietakken;
 • Wijziging op de Wet gelijke behandeling 2 (VS “ERA2”): gelijke behandeling garanderen voor geslacht, seksuele geaardheid en huwelijksgelijkheid;
 • Wijzigingen Democratie: het Electoral College systeem vervangen door democratische verkiezingen.

De HP kandidaten streven naar presidentschap in de VS en een meerderheid in beide kamers van het Congress.

* De informatie hierboven is afkomstig van de politieke partijen zelf.