Solliciteren bij de Partij voor de Dieren banner

Jij kunt het verschil maken. Ga stemmen!


Wist je dat jij ook mag stemmen bij de komende verkiezingen?
We willen je graag betrekken bij onze strijd voor de planeet en ál haar bewoners. Al ons werk en onze oplossingen hebben een planeetbrede focus. Dat maakt ons niet alleen uniek, maar ook de perfecte partij voor iedereen, ongeacht het land van herkomst.

Stemrecht in Nederland (gemeenteraadsverkiezingen)
Expats hebben het recht om te stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen, zolang ze geregistreerd staan bij hun gemeente. Dit geldt ook voor alle Nederlandse en EU-burgers. Niet-EU-burgers moeten gedurende een ononderbroken periode van minimaal vijf jaar in Nederland hebben gewoond.

Onze visie
De Partij voor de Dieren is de eerste politieke partij ter wereld die niet de kortetermijnbelangen van de mens centraal stelt, maar de belangen van de gehele planeet en ál haar bewoners. We maken deel uit van een internationale, groeiende beweging van mensen en partijen die zich inzetten voor de belangen van dieren, natuur en milieu in de politiek en het openbaar bestuur. Wij zijn ons ervan bewust dat onze planeet eindig is en dat we niet kunnen doorgaan met het uitputten van de natuurlijke hulpbronnen. We stimuleren mensen om andere dagelijkse keuzes te maken en bieden hen een nieuw perspectief op politiek en beleid. We beschermen het belang van de zwaksten tegen het vermeende recht van de sterksten. Wat goed is voor de planeet, is goed voor ons.

Een aantal van onze belangrijkste standpunten

 • ‘De vervuiler betaalt’-principe
 • Circulaire economie
 • Dierenwelzijn en het recht van dieren om natuurlijk gedrag te vertonen, moeten een integraal onderdeel zijn van het beleid
 • Investeren in natuur- en milieueducatie op scholen
 • Bescherming van privacy
 • Investeren in plantaardige en lokale landbouw
 • 100% hernieuwbare energie, CO2-neutraal in 2030
 • Focus op slimme mobiliteit, openbaar vervoer en fietsverkeer
 • Investeren in kunst, cultuur en sport en deze voor iedereen beschikbaar maken
 • Kleinschalige, buurtgerichte zorg
 • Bestrijden van armoede, ongelijkheid en sociale uitsluiting
 • Ondersteuning voor zelfstandigen en starters
 • Bescherming van de kwetsbaren en stemlozen

Hoe breng je je stem uit?
Als je ingeschreven staat bij jouw gemeente, krijg je 14 dagen voor de verkiezingen een stempas thuisgestuurd. Deze pas neem je, samen met je identiteitskaart of paspoort, mee naar een stembureau in jouw gemeente.

Let op:

 • Een stempas is vereist om te mogen stemmen bij een van de vele stembureaus.
 • Het is mogelijk om een andere kiezer te machtigen voor je te stemmen.

Wat als de stempas verloren of beschadigd is?

 • Lever het aanvraagformulier voor een vervangende stempas in bij uw gemeentekantoor.
 • Breng een geldig identiteitsbewijs mee (geen rijbewijs).