Solliciteren bij de Partij voor de Dieren banner

De Partij voor de Dieren brengt belangrijke onderwerpen aan de orde die andere partijen negeren. We zetten ons in voor de waarden die er écht toe doen: mededogen, duurzaamheid en een respectvolle omgang met mens en dier. En we onderstrepen steeds opnieuw dat de huidige crises op het gebied van klimaat, voedsel, economie, energie, dierenwelzijn en biodiversiteit met elkaar samenhangen – en dus ook alleen in samenhang aangepakt kunnen worden.

Agendasetting
Onze invloed is veel groter dan je zou denken op basis van het aantal zetels. Alleen al doordat we meededen aan de verkiezingen, dus nog voordat we in de Tweede Kamer zaten, fungeerden we als haas in de marathon. Na onze oprichting gingen andere partijen plotseling laten zien dat er geen partij voor de dieren nodig was omdat zij zelf heus wel dier- en milieuvriendelijk waren. Dat effect is in de loop van de tijd alleen maar sterker geworden.

thiemeinparliamentIn reactie op onze komst in de Tweede Kamer zijn zittende partijen veel meer aandacht gaan besteden aan dieren, natuur en milieu. Tijdens hun campagnes deden ze grote beloften, waarvan het natuurlijk maar afwachten was in hoeverre ze die na zouden komen. De behandeling van de eerste landbouwbegroting na ons aantreden ging in elk door onze inzet voor tachtig procent over dierenrechten en dierenwelzijn. Die aandacht is gebleven. Met de komst van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer is het thema dierenrechten nadrukkelijk op de kaart van andere partijen komen te staan. En dat geldt ook voor andere onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de effecten van landbouwgif op biodiversiteit.

Parlementaire instrumenten
We maken ruimschoots gebruik van de middelen die volksvertegenwoordigers tot hun beschikking hebben. We dienen moties in, vragen debatten aan en stemmen over wetten. We stellen veel Kamervragen, die de betreffende minister verplicht is te beantwoorden. Hiermee kunnen we aandacht vragen voor onderwerpen die anders niet op de agenda komen en de minister dwingen zich uit te spreken. Ook schrijven we initiatiefnota’s, zoals over onverdoofd ritueel slachten en het afschaffen van de hobbyjacht.

 Actiepartij
We zijn niet alleen actief binnen de Tweede en Eerste Kamer, Europa, provincies, gemeenten en waterschappen, maar ook daarbuiten. We voeren actie, bijvoorbeeld tegen megastallen, mestvergisters en de internationale handelsverdragen TTIP en CETA. In 2011 werd de actie Groeiend Verzet gestart als protest tegen de bezuinigingen op en de verkoop van natuur in Nederland. We verkochten meer dan 26.000 bomen om nieuwe natuur te creëren. Ook kochten we met behulp van een inzamelingsactie bijna 100.000 m2 natuur. Na een oproep van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer is de verkoop van natuur uiteindelijk stilgelegd.

ttip
Verder stellen we boeken samen, zoals Meat the Future, over de gevolgen van vleesconsumptie voor onder meer voedsel- en waterschaarste, de biodiversiteit en landgebruik. We maken films, zoals One Single Planet, waarin Marianne Thieme spreekt met wetenschappers, beleidsmakers en denkers over de grote duurzaamheidsproblemen die onze planeet bedreigen en de mogelijke oplossingen om de aarde leefbaar te houden voor komende generaties. We organiseren presentatie en vertoningen om de films en boeken kracht bij te zetten. De boeken en films worden gemaakt in samenwerking met ons wetenschappelijk bureau, de Nicolaas G. Pierson Foundation. De Animal Politics Foundation, de organisatie waarin onze internationale activiteiten zijn ondergebracht, laat de boeken en films in vele talen vertalen om deze zo breed mogelijk beschikbaar te kunnen stellen.

Media en publieke opinie
Ook in de media en publieke opinie is met onze komst meer aandacht gekomen voor dierenwelzijn en duurzaamheid. In het begin vonden media de partij vooral een curiositeit. Inmiddels is het publiek zich veel meer bewust van de noodzaak voor dierenrechten en meer dierenwelzijn, alhoewel er nog steeds een wereld te winnen valt. Gelukkig groeit de dierenrechtenbeweging nog steeds. Ook vindt onze oproep om economische groei niet langer als doel op zich te zien, maar breder te kijken, steeds meer weerklank. We zijn vastberaden om onze aanjagende rol hierin te blijven vervullen en de politieke en maatschappelijke discussie hierover te blijven voeden.