Solliciteren bij de Partij voor de Dieren banner

Het is hoog tijd voor een radicale koerswijziging. De Partij voor de Dieren wil het kortetermijndenken en de focus op economisch gewin doorbreken. De mens is de enige levende soort op aarde die zijn eigen leefomgeving en die van andere levende wezens vernietigt.

De huidige crises op het gebied van klimaat, voedsel, biodiversiteit, diergezondheid, energie en economie laten zien dat we de grenzen van wat de aarde aankan, ruimschoots hebben overschreden. De grenzeloze exploitatie van dieren is desastreus gebleken voor mens, milieu, natuur en dierenwelzijn. De grootschalige veehouderij is een belangrijke veroorzaker van honger en dorst in de wereld, de opwarming van de aarde en het onomkeerbare verlies van natuurlijke hulpbronnen.

De aarde biedt genoeg ruimte om mensen, dieren en hun leefomgeving op een harmonieuze manier met elkaar te laten samenleven. Met een gezonde economie, een respectvolle samenleving en oog voor een duurzame toekomst. De aarde kan genoeg voedsel bieden voor drie keer zoveel mensen als er nu leven, maar alleen als we vaker kiezen voor een plantaardig menu. Een andere samenleving vraagt om andere keuzes, zoals:

  • geen megastallen, maar een respectvolle omgang met dieren
  • geen bio-industrie, maar biologische landbouw
  • geen jacht, maar méér natuur
  • geen kolencentrales of kernenergie, maar zonnepanelen
  • niet nog meer snelwegen, maar goed openbaar vervoer en fietspaden
  • minder belasting op arbeid, meer belasting op grondstoffen
  • regulerend als het moet, vrije keuze waar het kan
  • geen regels om de regels, maar de menselijke maat als uitgangspunt.

crop-rotation