Solliciteren bij de Partij voor de Dieren banner

De Partij voor de Dieren is de eerste politieke partij ter wereld die niet de korte termijn belangen van de mens centraal zet, maar de gehele planeet en ál haar bewoners. Een fundamenteel andere insteek dus dan de traditionele partijen, die de kortetermijnbelangen van de mens centraal stellen en zich met name focussen op geld en meer economische groei zonder na te denken over de gevolgen ervan voor mens, dier, natuur en milieu. Al ons werk en al onze oplossingen hebben een planeetbrede focus. En dat maakt ons uniek!

Marianne Thieme, medeoprichter, partijleider en fractievoorzitter: We hebben de Partij voor de Dieren opgericht vanuit het besef dat de mens voortkomt uit de natuur, én er onderdeel vanuit maakt – en dat hij zichzelf dus niet in het middelpunt moet stellen. Een partij die alles wat waardevol en kwetsbaar is, wil beschermen. Die vindt dat de belangen van dieren, natuur en milieu serieus genomen moeten worden. Planeet-breed!

Op 22 november 2006 werd de partij met twee zetels gekozen in het parlement. Inmiddels hebben we in Nederland 54 volksvertegenwoordigers: vijf in de Tweede Kamer, twee in de Senaat, één in het Europees Parlement, achttien in de Provinciale Staten, twaalf in gemeenteraden en vijftien in waterschapsbesturen.

De belangrijkste drijfveer van onze partij is het belang van de zwaksten te beschermen tegen het vermeende recht van de sterkste. Daarbij zijn de dieren zijn de allerkwetsbaarsten en komen in een wereld gericht op kortetermijnbelangen, niet of hooguit als laatste aan de beurt. En dat terwijl er nog nooit eerder in de geschiedenis op zo’n grote schaal vernietiging en mishandeling van dieren plaatsvinden in onder meer de bio-industrie, proefdiercentra en de natuur. Na de bevrijding van slaven en vrouwen, en het geven van rechten aan kinderen, is de volgende logische stap om de belangen van dieren serieus te nemen.

In ons werk hanteren we vier uitgangspunten: mededogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid.

Marianne Thieme: Wij zijn van mening dat het onzin is om te denken dat de mens niet in staat is om het systeem te veranderen. We moeten ons verzetten tegen het verziekte economische systeem dat de aarde, boeren en dieren uitbuit en dat leidt tot honger, klimaatverandering, watertekorten, verlies aan biodiversiteit en dierenleed. Dat kan door de manier waarop we produceren en consumeren te veranderen. Door de manier waarop we leven te veranderen. En door anderen te inspireren duurzame keuzes te maken.

Onze visie is uiteengezet in onze beginselverklaring, die de basis vormt voor onze standpunten.