Solliciteren bij de Partij voor de Dieren banner

Poți să faci diferența. Votează!

 

Știați că aveți drept de vot la alegerile care urmează?
Ne-ar plăcea să vă alăturați luptei noastre pentru planetă și pentru toți locuitorii acesteia. Întreaga muncă și toate soluțiile noastre sunt centrate pe o viziune globală asupra planetei. Prin aceasta suntem unici și suntem partidul perfect pentru fiecare, indiferent de țara de origine.

Dreptul de vot al emigranților în Țările de Jos (alegerile municipale)
La alegerile locale (Gemeenteraad), emigranții au dreptul de a participa atâta timp cât sunt înregistrați la primăria de care aparțin. Acest lucru se aplică și cetățenilor neerlandezi și celor din UE. Cetățenii din afara Uniunii Europene trebuie să fi locuit în Țările de Jos de cel puțin cinci ani neîntrerupți.

Viziunea noastră
Partidul pentru Animale (Partij voor de Dieren) este primul partid politic din lume care nu alocă o poziție centrală intereselor pe termen scurt ale omului, ci întreagii planete și locuitorilor ei. Facem parte dintr-o mișcare globală și în creștere, care se dedică apărării intereselor animalelor, naturii și mediului înconjurător în politică și administrația publică. Ne dăm seama că planeta noastră este finită și nu putem continua să-i epuizăm resursele. Îi încurajăm pe oameni să facă altfel de alegeri cotidiene, oferindu-le o perspectivă diferită asupra politicii și a principiilor. Noi protejăm interesele celor mai slabi împotriva drepturilor pretinse ale celor mai puternici. Ceea ce este bun pentru planetă, este bun pentru noi.

Câteva dintre punctele noastre de vedere principale

 • Principiul „poluatorul plătește”
 • Economia circulară
 • Bunăstarea animalelor și dreptul acestora de a viețui după natura lor trebuie să facă parte integrantă din politică
 • Investiții în educația ecologică în școli
 • Protecția vieții private
 • Investiții în agricultura pe bază de plante și cea locală
 • Energie regenerabilă 100%, neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon în 2030
 • Concentrarea atenției pe ‘smart mobility’, pe transportul public și pe biciclete
 • Investiții în artă, cultură și sport și punerea acestora la dispoziția tuturor
 • Îngrijire la scară mică și orientată pe cartier
 • Combaterea sărăciei, a inegalităților și a excluziunii sociale
 • Sprijin pentru persoanele care desfășoară activități independente și pentru întreprinderile noi
 • Protejarea celor vulnerabili și a celor care nu se pot face auziți

Program Electoral Partidul Animalelor, Alegeri parlamentare 2017  pentru informația și inspirația voastră.

Cum să votezi?
Dacă sunteți înregistrat la primăria localității de reședință, veți primi prin poștă, cu 14 zile înainte de alegeri, un buletin de vot sau ‘Stempas’. Trebuie să luați acest buletin de vot, împreună cu cartea dumneavoastră de identitate sau pașaportul, la orice secție de votare din primăria localității de reședință.

Rețineți că:

 • Un buletin de vot este absolut necesar pentru a vota la numeroasele secții de votare.
 • Este posibil să împuterniciți pe altcineva să voteze în numele dumneavoastră.

Situația în care buletinul de vot este pierdut sau deteriorat:

 • Trimiteți o cerere pentru buletin de vot la un birou al primăriei.
 • Prezentați o carte de identitate valabilă (permisul de conducere este exclus).