Solliciteren bij de Partij voor de Dieren banner

Hayvanları Koruma Partisi dünyada, kısa vadeli insan değerlerini hedef almayan, bütün yeryüzünü ve yeryüzünde yașayan canlıları göz önünde bulunduran ilk siyasi partidir. Hayvanları Koruma partisi kendisini, kısa vadeli insan değerlerini hedef alan, hayvan, doğa ve çevre için ne sonuçlar doğuracağını düșünmeksizin, özellikle para ve ekonomik gelișime odaklanan geleneksel partilerden ayırmaktadır. Ve bu bizi faklı kılmaktadır.

Parti kurucularından, parti bașkanı ve fraksiyon bașkanı Mariana Thieme șöyle açıklamaktadır: Hayvanları Koruma Partisini, insan doğadan gelmektedir, doğanın bir parçasıdır ve bu sebeple kendisini hayatın merkezine koymamalıdır anlayıșından yola çıkarak kurduk. Partimiz hayvanların, doğanın ve çevrenin ciddiye alınması gerektiğini savunmaktadır ve buna geniș kapsamlı bir vizyon dahilinde bakmatadır.

 22 kasım 2006 tarihinde partimiz parlementoda iki sandalye almıștır. Artık Hollanda’da 50 millet temsilcimiz vardır. İki temsilcimiz Millet Meclisinde, ikisi Senatode, birisi Avrupa Parlementosunda, onsekiz temsilcimiz Eyalet meclisinde, 12 temsilcimiz belediye meclislerinde ve 15 temsilcimizde sular idaresinde bizleri temsil etmektedir.

Partimizin en önemli çıkıș noktası güçlülere karșı gücsüzlerin haklarının korunmasıdır. Hayvanlar bunların içinde en zayif olanıdır ve kisavadeli değerler üzerine kurulu dünyada hiç yada en son sırada yer almaktadır. Buna rağmen tarihte örneğin biyo-endüstri, deney hayvanları merkezleri ve doğada olduğu kadar, büyük çapta hayvanların yok edilişi yada istismarı söz konusu değildir. Kölelerin ve kadınların özgürlüklerinin kavuşturulmasının ve çocuklara haklarının verilmesinin ardından en mantıklı adım hayvan haklarının ciddiye alınmasıdır.

İşimizde dört çıkış noktamız vadır: mehamet, sürdürebilirlik, şahsi özgürlük ve şahsi sorumluluk.

Marianne Thieme: İnsanın sistemi değiştiremeyeceğini düşünmek çok saçma birşeydir. Hep beraber yeryüzünü, çiftçileri ve hayvanları sömüren, açlığa, iklim değişikliğine, su sorununa, biyo-değişim kaybına ve hayvan eziyetine sebep olan, çarpık ekonomik sisteme karşı koymalıyız. Bunu tüketim ve üretim şeklimizi değiştirerek başarabiliriz. Yaşam tarzımızı değiştirerek yapabilirz. Ve başkalarına sürdürebilinir tecihle yapmaları için ilham kaynağı olarak yapabiliz.

Vizyonumuz, fikirlerimizin temelini oluşturan seçim beyannamemizde açıklanmıştır