Solliciteren bij de Partij voor de Dieren banner

Hayvanları Koruma Partisi siyasette ve kamuda hayvan hakları, doğa ve çevre için mücadele eden ve gittikçe büyüyen uluslararası insan topluluğunun bir parçasıdır. Şuan Hollanda, Portekiz, Almanya ve Avustralya’da  hayvanları korumak için kurulan partilerin milletvekilleri mevcuttur. Birçok başka ülkelerdede hayvanlar için partileri kurulmuştur yada kuruluş aşamasındadır.

...

(Yerel) Mecliste temsil edilen hayvanları koruma partileri

(Yerel) Mecliste temsilcisi olmayan hayvanları koruma partileri

Partij voor de Dieren

Hollanda

Hayvanları Koruma Partisi (PvdD) mecliste hayvan haklarını gözetmek için dünyada kurulan ilk partidir. Şu anda, parti 50 temsilciye (AB, ulusal parlamento, senato, il, belediye, bölgesel ve su yönetimi) sahiptir.

PvdD kısa vadeli insan değerlerini hedef almayan, bütün yeryüzünü ve yeryüzünde yaşayan canlıları göz önünde bulunduran bir siyasi partidir. Tüm çalışmalarımız ve çözümlerimiz gezegen odaklı, yani bu toprağı, çiftçileri ve hayvanları sömüren, açlığa, iklim değişikliğine, su kıtlığına, biyoçeşitlilik kaybına ve acı çekilmesine yol açan hasta ekonomik sisteme karşı olduğumuz anlamına gelir. Bu nedenle üretim ve tüketim şeklimizi değiştirmeli ve sürdürülebilir seçimler yapmak için başkalarına esin kaynağı olmalıyız.

Trees Party Taiwan

Taiwan

Animal Justice Party

Avustralya

Hayvan Adalet Partisi, 2010 yılında kuruldu ve Avustralya çapında parlamentoda hayvanların çıkarlarını temsil ediyor. Partinin şu anda 500’den fazla üyesi bulunmaktadır. 2015 yılının Mart ayında Hayvan Adalet Partisinin Yeni Güney Galler bölgesi Parlamentosuna ilk temsilcisi seçildi.

Partinin öncelikleri şunlardır: canlı hayvan ihracatına ve Kangurular gibi korunan doğal hayvanların öldürülmesine bir son vermek; pil kafesleri gibi acımasız “yoğun” tarım uygulamalarını sona erdirmek ve hayvanlara daha şefkatli davranarak ve karşılıklı saygı ile toplumda hayvanlar ve insanlar arasında daha güçlü, daha bilge ve daha sağlıklı bir etkileşim olmasını sağlamak.

Animal Alliance Environment Voters – Party of Canada

Kanada

Kanada Hayvanları Koruma Partisi Kanada’da ulusal kayıtlı siyasi bir partidir. Özellikle seçim siyaseti ve hukuk savunuculuğu aracılığıyla ama aynı zamanda araştırma, eğitim ve kurtarma yoluyla hayvanları ve çevreyi korumak için çaba sarfediyoruz. Kanada da uygulanan  “first past the post” secim sistemi (en yüksek oyu alan adayın koltuğu kazanması ) Partimizin bir temsilci çıkarmasını son derece zor durumu sokuyor. Bu nedenle, misyonumuz zaten hayvanların ve çevrenin korunması için çalışan partileri ödüllendirmek, bu alanda çaba sarfetmeyen politikacıları ise sorumluluğa davet etmektir.

Animal Party Cyprus

Kıbrıs

 • Kıbrıs Hayvanları Koruma Partisi hayvanların çıkarlarını siyasi gündeme alabilmeyi başarmış ciddi bir siyasi partidir.
 • Kıbrıs Hayvanları Koruma Partisi olası hayvan refahı alanında mevzuatın uygulanmasını sağlamak için reformlar başarmıştır.
 • Kıbrıs Hayvanları Koruma Partisi daha fazla seçmene ulaşmak için medya ile çalışır.
 • Partimiz sadece kedi ve köpekler için değil, insan başta olmak üzere tüm canlılara odaklandığını, açıkça ortaya koymak istiyor.

Tierschutzpartei

Almanya

Almanya Hayvanları Koruma Partisi (Tierschutz Partei) 1993 yılında kurulan dünyanın ilk hayvanları koruma partisi oldu. Biz insanları, hayvanları ve çevreyi bir olarak görüyoruz. Eğer gezegeni kurtarmak istiyorsanız, insanları, hayvanları ve çevreyi bir bütün olarak görmek ve ele almak önemlidir. Dünya için sürdürülebilir bir vizyon gereklidir. “Her insan kendisi için” değil, “sadece hep birlikte gezegenimiz için!”

Yukarıdaki bilgiler siyasi partilerin bize kendilerinin ulaştırdıkları bilgilerdir.

EOP

Finlandiya

Finlandiya’nın Hayvanlar için Partisi AJP’nin amacı, Finlandiya’yı hayvan haklarını kabul eden bir toplum haline getirmektir. Amaçlarımız:

 • her tür hayvan için adalet ve
 • hayvanların üretimde birer makine gibi kullanılmasının sonlanması

olarak özetlenebilir.

Finlandiya Hayvanlar için Adalet Partisi’nın destekçileri artık bir değişimin olmasını beklemekten sıkıldılar. AJP Finlandiya, hayvan haklarını siyasi tartışma ve karar alma arenasına taşıma niyetiyle kurulmuştur.

Partito Animalista Italiano

İtalya

İtalyan Hayvan Hakları Partisi, hayvanların haklarını savunmak ve hayvan haklarına ve çevreye saygılı bir topum yaratmak için çeşitli kuruluşlar ve meclis ile işbirliği yapabilmek amacıyla kurulmuştur.

PAN

Portekiz

PAN’ın savunduğu dava özgür, adil, çevresine katkıda bulunan ve farkında bir toplum yaratabilmek  için katılım, ahlak, uzlaşma, saygı ve kalite ögelerine dayalı yeniden tanımlamış demokrasi oluşturmaktır.

Bu Portekizli parti, alternatif ve yenilenmiş toplum arayışında olan, devlet ve kuruluşların dikte ettiği siyasetin önüne geçerek insaniyet, hayvan ve çevre konularında birleşime dikkat çekmeyi amaçlayan sivil toplum hareket ve örgütlerinin sesi ve politikadaki eli olmayı amaçlamaktadır.

Partido ANIMAIS

Brazilië

PACMA

İspanya

2003 yılında kurulan PACMA’nın programı hayvanların refahı, çevre ve sosyal adalet üzerine kurulmuştur. Büyük bir hızla yükselen, her seçimde bir öncekinin iki katı oy alan partinin mecliste temsil edilmesine kesin gözüyle bakılmaktadır.

Bizim çalışmalarımız yasal bahanelerle hayvanların kötüye kullanmasının önüne geçmek, hayvanların acımasızca kullanıldığı zalim festivallere son vermek, hayvanların istismarı vakalarını inceleyen ve kayda geçiren  farkındaklık kampanyaları ve gösterileri düzenlemek (Toro de la Vega, boğa güreşleri, San Fermin…), bunlar hakkında rapor hazırlamak, hükümet ve yasal girişimlere öneri hazılamak vs. konuları etrafına kurulmuştur

Parti Animaliste

France

The Parti Animaliste wants to incorporate animal rights into the French Constitution and put a stop to cockfights and hunting for pleasure. The party’s founders include lawyers, politicians and animal activists.

Justice for All party

Israël

The ‘Justice for All ‘ Party , founded in June  2016, is the only Israeli party for animal welfare.The party brings together members from across the political spectrum, the common denominator of all is that the time has come to recognize the rights of animals. From its conception that all earthlings, including the animals, are meant for their own ends and not any other purpose, ‘Justice for All’ seeks to fully recognize the individual’s intrinsic value, his physical and mental needs and his full right to liberty. It follows from this that any discrimination, per se, among the living organism of country is unacceptable. In recognition of this value, and in view of the unfortunate situation of animals under human rule, the ‘Justice for All’ movement responds to the urgent imperative and calls for integration of animal rights in state, municipal, social and cultural instituions.

Since repairing the roots of the animals’ status is a completely new public arena, which has not yet been properly dealt with – not by legislation, economics, education or culture, health or otherwise – we are taking the first steps in an unpaved and bumpy way. The  ‘ Justice for All’ Party, in conjunction with all animal rights advocates in Israel and around the world, wants to begin this long journey today because the time has come.

 

Djurens parti

İsveç

Djurens Partisi 2014 yılında kurulmuştur. Doğaya bağımlı olduğumuz için antroposentrik (insan odaklı) bakış açısından kurtulmamız gerektiğine inanıyoruz. Eğer bu şekilde davranmaya başlarsak ekosistemleri ve çeşitli hayvan soylarını koruyabilir, kurtarabilir ve insan refahını artırabiliriz. Djurens Partisi, bir toplumun kuruluş aşamasında aslında hayatımızı her yönden etkileyen hayvaların gözardı edilip hiçbir şekilde hesaba katılmaması konusunu gözler önüne sermek ve dikkat çekmek amacındadır.

Partimizin ilk programı hayvanlar konusundaki siyasete odaklanmıştır. Tür ve cinsine bakılmadan, her bilinçli varlığın tek başına değerli olduğuna inanan, merhametin en önemli ilke olduğu bir güçlü yasal korumanın gerekli olduğuna inanıyoruz. Çevre ve sağlık konularının da kapsam içine alınacağı parti programımızın ikinci versiyonu 2016 yılı içerisinde yayınlanacaktır.

Tierpartei Schweiz

İsviçre

Animal Welfare Party

Birleşik Krallık

2006 yılında kurulan AWP insan, hayvan ve çevre için daha iyi bir geleceğe inanmaktadır. İzlediğimiz yol çevre, insan ve hayvanların dikkate alındığı, daha adil ve sürdürülebilir bir toplum yaratmaya odaklanmıştır. Başlıca çıkış noktalarımız:

 • canlı hayvan ve balık çifliklerinden desteğin çekilip tarıma destek sağlanması
 • bağlayıcı hedefler ortaya koyarak hayvanların kullanıldığı deneylerin ortadan kaldırılması ve uygun alternatifler için destek sağlanması
 • Hayvanlara zulm cezalarının yükseltilmesi
 • Okullar, aile sağlığı merkezleri ve ofislerde bitkisel gıda ve bitkiye dayalı hayat tarzının teşvik edilmesi
 • Hayvanların yaşam koşullarının hiçe sayıldığı hayvancılık uyghulamalarına son verilmesi.

Hayvan Partisi

Türkiye

Hayvan Partisi, insanların hayvanları sevmesi için kurulmamıştır. Amacımız bugüne kadar gözardı edilmiş olanlara insanların dikkatini çekmek. Sebzelerin ne kadar lezzetli olduklarından da bahsetmek istemiyoruz, dikkat çekmek istediğimiz konu güzümüz hayvancılığında binlerce hayvanın havasız, penceresiz, çok küçük metal kafeslere tıkılmış olması. Evet birçoğumuz hayvanları seviyoruz ama bu bize katılmanız anlamına gelmiyor. Size hatırlatmak istediğimiz tek şey, hepimiz bu dünyaya atılmış varlıklarız, içinde bulunduğumuz şekil, varlığımızın değerini belirlememeli.

The Humane Party

Amerika Birleşik Devletleri

2009 yılında kurulan Humane Party, Amerika’nın sadece insanların değil bütün hayvanların haklarına kendini adayan ilk partisidir. Partinin bütün çalışanları ve üyelerinin vegan ve politik olarak kölelik karşıtı olmaları zorunludur. HP’nin anayasa değişikliği teklifindeki maddeler şunları içerir:

 • Kölelik: Her türlü köleliğin kaldırılması. Bunun içerisinde et, balık, kümes hayvancılığı, süt ürünleri, yumurta, kürk, canlı hayvanlar üzerinde deney yapma, rodeo, hayvan yarışları ve diğer her türlü sömürüye dayalı endüstri bulunmaktadır.
 • Eşit haklar: cins, cinsiyet ve evlilik eşitliği.
 • Demokrasi: Seçiciler Kurulu sisteminden demokratik seçimlere geçilmesi

HP adayları ABD Başkanlığı ve her iki mecliste (ABD Temsilciler Meclisi ve ABD Senatosu) çoğunluğu hedeflemektedir.

* Yukarıdaki bilgiler siyasi partilerin bize kendilerinin ulaştırdıkları bilgilerdir.