Solliciteren bij de Partij voor de Dieren banner

Artık radikal değişiklikler yapmanın tam zamanıdır. Hayvanları Koruma Partisi kısa vadeli düşünceleri ve ekonomik kazançlara odaklanmayı sonlandırmak istemektedir. İnsan yeryüzünde kendi yaşam alanını ve diğer canlıların yaşam alanını yok eden tek canlıdır.

İklim, gıda, biyo-değişim, hayvan sağlığı, enerji ve ekonomi alanındaki mevcut krizler gösteriyor ki, yeryüzünün yapabilecekleri hususundaki sınırları çoktan aşılmıș durumdadır. Sınırları aşan hayvanların somürülmesi, insan, çevre, doğa ve hayvan refahı için felaket sonuçlar doğurmuştur. Yoğun hayvancılık, dünyadaki açlık, susuzluk, yerkürenin ısınması ve geri dönüşü mümkün olmayan doğal kaynakların kayboluşunun başlıca sebebidir.

Yeryüzü, insanlar ve hayvanların uyum içinde birbirleri ile yaşayabilmesi için yeteri kadar büyüklüğe sahiptir. Sağlıklı bir ekonomi, saygın bir toplum ve sürdürebilinir bir gelecek ile bunu yapabiliriz. Yeryüzü şuanki yaşayan insan sayısından üç kat daha fazla insana gıda sağlayabilr, ama daha sık bitkisel beslenmeyi tercih edersek. Başka toplum, başka tercihler yapmayı gerektirir, örneğin

  • mega ahırlar değil, hayvanların güzel müamele görmesi
  • biyo-endüstri değil, biyolojik tarım
  • av değil, daha fazla tarım
  • maden ocakları yada nükleer enerji değil, güneş enerjisi panelleri
  • daha fazla otoban değil, iyi bir toplu taşıt ve bisiklet yolları
  • işciliğe daha az vergi uygulaması, hammaddeye daha fazla vergi uygulamsı
  • Gerektiği yerde düzenleme, olabildiği yerde özgürlük
  • Yasaların yasalarla kısıtlanması değil, insan ölçüsü çıkıș noktası olmalıdır.

crop-rotation