Solliciteren bij de Partij voor de Dieren banner

Hayvanları Koruma Partisi diğer partilerin görmezden  geldikleri önemli konuları  gündeme getiriyor. Şefkat, sürdürülebilirlik, insan ve hayvanlarla iyi iletişim gibi gerçekten önemli olan değerlere bağlıyız. İklim, gıda, ekonomi, enerji, hayvan refahı ve biyoçeşitlilik alanlarındaki  güncel krizlerin birbirleriyle bağlantılı olduğunu ve bu nedenle bu sorunların sadece birlikte ele alınması gerektiğini tekrar tekrar vurguluyoruz.

Gündem belirleme modeli
Partimizin etkisi koltuk sayımızdan çok daha büyüktür. Henüz Meclise girmemişken, yani sadece seçimlere katılırken bile maratonda kosan bir tavşan gibi görev yaptık. Partimiz kurulduktan sonra diğer partiler aniden kendilerinin gayet iyi hayvan ve çevre dostu  olduğunu göstermeye başladılar. Bu etki zamanla daha güçlü hale geldi.

thiemeinparliament

Bizim Meclise girmememizle beraber meclisteki partiler hayvanlara, doğaya ve çevreye daha fazla dikkat etmeye başladılar. Kampanyaları sırasında, harika sözler verdiler. Meclise girdikten sonra verdiğimiz mücadele sayesinde ilk tarım bütçesinin yüzde seksenini  hayvan hakları ve hayvan refahı alanlarına gitmesini sağladık. Bu ilgi zamanla kalıcı oldu. Hayvanları Koruma Partisinin Meclise girmesinden sonra hayvan hakları diğer partiler tarafından da gündemlerine alınmaya  başlandı. Ve bu durum biyoçeşitlilik üzerindeki pestisit etkileri gibi diğer konular için de geçerli.

Parlamento yetkileri
Milletvekillerinin yetki alanlarını geniş bir şekilde kullanıyoruz. Kanun teklifleri veriyor,  yasa teklifleri için oy kullanıyoruz. Mecliste ilgili bakanlıklar tarafından cevap verilmesi gereken birçok soru önergeleri veriyoruz. Böylece gündemde yer almayan konulara dikkat çekerek, bu konuların ele alınması konusunda bakanları zorluyoruz.  Ayrıca hayvanların uyuşturulmadan kesilmesinin ve hobi avcılığının yasaklanmasına yönelik inisiyatif notları da yazıyoruz.

Eylemlerimiz
Bizler sadece mecliste, Senatoda, yurt dışında, Avrupa’da, il yönetimlerinde, Belediyede ve Devlet Su İşlerinde değil, bunların dışında da aktifiz. Örneğin mega ahırlara, gübre sindiricilerine ve uluslararası ticaret anlaşmaları TTIP ve CETA’ya karşı eylemler yapıyoruz.  2011 yılında  Hollanda’da kesintileri ve doğa satışını  protesto etmek için başlattığımız “Çoğalan Direnç” eylemimizi gerçekleştirdik. Yeni bir doğa yaratmak için  26.000’den fazla ağaç satıldı. Ayrıca bir fon yardımıyla yaklaşık 100.000 m2 doğa satın alindi. Hayvanları Koruma Partisi’nin çağrısının ardından doğanın satışına son verildi.

ttip

Ayrıca, et tüketiminin, yiyecek ve su kıtlığı, biyoçeşitlilik ve arazi kullanımı üzerindeki etkileri hakkındaki konuları içeren Meat the Future gibi kitaplar yayınlıyoruz.  Marianne Thieme’in gezegenimizi tehdit eden ana sürdürülebilirlik zorlukları ve gelecek nesiller için yaşanabilir bir Dünya’yı korumak için olası çözümler üzerinde bilim adamları, politikacılar ve düşünürler ile konuştuğu “One Single Planet” gibi filmler yapıyoruz. Filmlerimizi ve kitaplarımızı güçlendirmek için sunumlar ve görüntüler  düzenliyoruz.  Filmler ve kitaplar Nicolaas G. Pierson Foundation, Hayvanları Koruma Partisi’nin bilim bürosu işbirliği ile hazırlanıyor. Uluslararası çalışmalarımızın yer aldığı örgütümüz Hayvan Politikalar Vakfı  filmleri ve kitapları daha geniş kitlelere ulaştırabilmek için birçok dilde çeviriyor.

Medya ve kamuoyu
Ayrıca medya ve kamuoyunda da hayvan refahı ve sürdürülebilirlik gibi konular partimizin gelişinden sonra odak haline geldi. Başta medyada özelikle bir merak uyandırdık. Şuanda halk hayvan hakları ve hayvan refahı için daha fazla mücadele verilmesinin farkında. Henüz yapılması gereken çok şey var. Neyse ki, hayvan hakları hareketi hala büyüyor. Ayrıca  sadece ekonomik büyümeye odaklanmak yerine olaya daha geniş bakmak konusundaki çağrılarımızda artık karşılık bulmaya başlıyor.  Biz bu ürkütücü rolümüzü oynamaya, siyasal ve toplumsal tartışmalar ile beslenmeye devam etmeye kararlıyız.